År 2023 intog Tom Hanks scenen på Harvard University för att hålla ett inledande tal som skulle ge en bestående inverkan på avgångsklassen. Med sin distinkta charm och humor fängslade Hanks publiken när han delade med sig av sin egen resa och förmedlade värdefulla insikter till den senaste generationen av akademiker.

Trots att han inte har gått på Harvard, erkände Hanks lekfullt att han har försörjt sig framgångsrikt genom att porträttera karaktärer som gjorde det. Han tackade humoristiskt sina alma maters, inklusive Chabot Community College och California State University, för sin utbildningsgrund och "bachelor of arts-examen i det ena jävla verket efter det andra" som han fick vid School of Hard Knocks.

Superhjältarnas kraft och kampen om sanningen

Hanks hämtade inspiration från superhjältar som Superman, Wonder Woman, Captain America och Black Panther, och lyfte fram deras pågående kamp för sanning, rättvisa och den amerikanska vägen. Han betonade att även om det kanske inte finns verkliga superhjältar med extraordinära förmågor, har varje individ sina egna unika krafter för att åstadkomma förändring i världen.

Hanks tilltalade studenterna direkt och uppmuntrade dem att känna igen sina egna styrkor och förmågor. Han nämnde exempel som att reparera en skärmdörr, ta hand om barn med villkorslös kärlek, förstå komplexa ämnen, överleva utmanande omständigheter och ta examen mitt i låsningarna av en pandemi.

Arbetet med att bygga en mer perfekt förening

Hanks erkände de utmaningar som varje examensklass ställs inför genom historien och betonade att världen ständigt är i behov av hjältar för att ta itu med sina problem. Han varnade för självgodhet och likgiltighet och påpekade att arbetet med att skapa ett bättre samhälle aldrig riktigt tar slut.

Skådespelaren betonade att American Way inte bara är ett koncept, utan en uppmaning till handling. Det exemplifieras i vardagliga handlingar av vänlighet, respekt för lagen, miljömedvetenhet, medborgerligt engagemang och lärande av både segrar och förluster. Hanks påminde studenterna om att American Way är inkluderande, oavsett kön, ras, tro, färg, utvalda gudar eller vem de älskar.

Vikten av sanning och hotet om likgiltighet

Sanningen blev ett centralt tema i Hanks tal. Han uttryckte oro över den växande förekomsten av desinformation och manipulering av fakta för att tjäna specifika agendor. Han påminde studenterna om att sanning inte är subjektiv; den är baserad på empiriska bevis, sunt förnuft och vanlig anständighet.

Han varnade också för farorna med likgiltighet, som han beskrev som en dödlig nemesis mot sanningen. Likgiltighet, konstaterade han, begränsar visionen om en nation och urholkar löftena om frihet och frihet. Han uppmanade studenterna att avvisa likgiltighet och anamma deras roll i att upprätthålla sanningen, främja rättvisa och skydda den amerikanska vägen.