Intuitiv medvetenhet

Tillfällighet som träning för sinnet

ung kvinna eller flicka som står mot en graffitivägg
Bild av Christina 

Att ägna stor uppmärksamhet åt tillfälligheter tränar sinnet. Träning gynnar sinnet precis som det gynnar kroppen.

Hur tränar tillfälligheter sinnet?

Att tänka på en slump är som att titta in i det okända eller försöka lösa en gåta. "Jag undrar vad det här betyder." Förundran leder till nyfikenhet, vilket driver lösningssökandet. Tillfälligheter är som pussel som får människor att tänka på sin egen identitet och hur relationer fungerar. Och de utmanar vår standarduppfattning om hur verkligheten fungerar.

Från den dag vi föds blir nyfikenheten en drivkraft för att utforska okända territorier i jakt på svar och stimulans. Tillfälligheter gör oss uppmärksamma på några av dessa mysterier. Lösningarna vi kommer fram till väcker känslor av njutning. Dopamin sprutar in i hjärnan och ökar nyfikenhetsäventyren.

Nyfikenhet hjälper människor att överleva. Lusten att utforska och söka nyheter ökar vaksamheten och ökar kunskapen om vår ständigt föränderliga miljö.

Nyfikna människor är gladare. Forskning har visat att nyfikenhet associeras med högre nivåer av positiva känslor, lägre nivåer av ångest, mer tillfredsställelse med livet och större psykologiskt välbefinnande. Det kan vara så att människor som redan är gladare är mer nyfikna.

Nyfikenhet ökar prestation och empati

Studier visar att nyfikenhet leder till mer glädje och delaktighet i skolan och högre akademiska prestationer, samt större lärande, engagemang och prestation på jobbet.

Nyfikenhet utökar empati genom att rikta uppmärksamheten mot andras sinnen. Genom att begränsa personliga projektioner och upprätthålla neutralitet, kan man resa in i den andra personens sinne och rida på nyfikenhetens stråle av energisk uppmärksamhet.

Men nyfikenhet har också sina baksidor. Ordspråket "nyfikenheten dödade katten" varnar för onödiga undersökningar och experiment. Katten gick någonstans där han inte borde ha gått. Att gå nerför en mörk gränd bara för att se vad som finns där kan vara farligt. Att gräva för djupt in i andras privatliv kan avslöja fakta som kan vara bättre att dölja. Nyfikenhet kan drivas av ett djupt liggande obehag med osäkerhet och behovet av att komma på någon lösning som tystar detta obehag.

För mycket nyfikenhet på tillfälligheter kan bli en besatthet och förringa livet. Tillfälligheter kan bli som clickbait, locka människor ner i kaninhålor av förvirring och irrelevans.

Tillfälligheter stärker självbetraktaren

De flesta människor är kapabla att observera sina egna tankar och känslor. De kan tänka på händelserna i sina sinnen. Självobservatören är sinnets organ för självmedvetenhet. Det kan skanna det personliga förflutna, nuet och framtiden.


 Få det senaste via e-post

Veckotidningen Daglig Inspiration

Självobservatören kan koppla känslor, intuition, tankar och bilder till händelser i omgivningen, inklusive idéer om händelser i andra människors medvetande. Självobservation inkluderar metakognition, som främst fokuserar på tankar.

Självobservatören kan stärkas på flera sätt. Att föra dagbok ger sinnet distanserat från sina egna aktiviteter. Att skriva ner sina tankar och känslor gör att personen kan se sig själv mer objektivt.

Meditation är ett annat verktyg som kan ge "avstånd" mellan sinnets funktion och förmågan att observera dem. Mindfulness-meditation råder meditatorer att låta tankarna gå utan att döma och få uppmärksamheten tillbaka till andningen. Denna praktik drar medvetenheten allt längre bort från tankarna och känslorna själva. Och under de rätta förhållandena kan sinnesexpanderande substanser som psykedelika ge ett ökat perspektiv på ens sinne såväl som själva verkligheten.

Ibland behövs hjälp utifrån för att uppmuntra användningen av självobservatören. Psykoterapeuten försöker skanna patientens sinnes aktiviteter genom portalen för patientens självobservatörsrapporter.

När människor blir mer bekanta med sina egna självobservatörer, kan de finna sig själva att arbeta med en andra självobservatör. Den andra självobservatören observerar omfånget och detaljerna i den första självobservatörens aktiviteter.

En bekant till mig vid vår extatiska dansträff beskrev hur hans grundläggande tankeprogrammering hämmade honom från att agera på sin intuition. När han funderade på om han skulle komma fram till mig och inleda en konversation, hörde han sin första självobservatör aktivera det vanliga kommandot och säga: "Gör det inte, det kommer att bli dåligt." När han märkte detta svar, aktiverade hans andra självobservatör ett motsatt kommando: "Följ denna impuls och se vad som händer." Vi hade ett bra samtal.

Tillfälligheter vidgar intuitionen

De ofta ogenomskinliga betydelserna av tillfälligheter kan driva rationell analys till dess gränser och kräver därför ytterligare en informationskälla. Intuition är att veta att du vet utan att veta hur, det vill säga utan direkta bevis eller rationell analys.

För dem som i första hand förlitar sig på rationalitet kan information som kommer till medvetenhet utan en uppenbar källa vara besvärande. Ändå vet människor ofta många saker utan att veta hur de kan dem.

Med övning kan det komplettera och ersätta rationellt producerad information att låta denna "ologiska" information bli medveten. En magkänsla eller en känslomässig drift eller en stilla liten röst kan ge användbara tolkningar av en slump. Processen att lära sig att lita på intuitiva meddelanden kräver rationell testning av egenskaperna hos olika intuitiva indata för att identifiera de kanaler som konsekvent är till hjälp.

Att använda en slump kan innebära att man agerar på ett intuitivt budskap. Utan snabb åtgärd kanske parningen av liknande händelser inte mognar till en användbar meningsfull slump. När Jung hörde knacka på fönstret i sitt konsultrum, följde han sin intuition. Han reste sig, öppnade fönstret och förde in i rummet en skarabéliknande skalbagge, efter att hans högst rationella patient precis hade berättat för honom om hennes dröm om en skarabé. Synkroniciteten är händelsen som skrämde henne till terapeutisk förändring.

Genom att ta fel hiss hamnade en journaliststudent av misstag i vardagsrummet hos den arbetsgivare han sökte. Förvånad över situationen som skapades av detta oavsiktliga intrång flydde han istället för att ta vara på ögonblicket.

Livet erbjuder möjligheter. Snabb handling gör några av dem verkliga. Modet att agera växer ur en alltmer förfinad intuition. Förfining kommer med övning, med misstag. Journaliststudenten hade inte utvecklat tillräckligt med förtroende för sin intuition för att agera på det han behövde.

För den som i första hand förlitar sig på intuition kan rationalitet verka krånglig och onödig. Svaren kommer utan ansträngning. Inget behov av mödosamt analysera. Men utan effektiv vägledning av goda resonemang om intuitionens gränser och verklighetens begränsningar kan intuitionen leda till problematiska tolkningar av tillfälligheter.

Tillfälligheter skärper rationaliteten

Rationalitet underlättar sannolikhetsuppskattningar och förstärker det faktum att den sammanfallande är en av många personer som har liknande erfarenheter och att dess personliga användbarhet kan ha flera möjligheter. Önsketänkande som härrör från intuition kan motverkas genom att veta vad som är mest troligt snarare än vad som är mest önskat.

Att träffa en främling oväntat kopplad till ett önskat jobb kan utlösa känslan av att jobbet är tänkt att vara. Känslan kan kräva en rationell bedömning av verkliga begränsningar och potentialer. Försök att förstå tillfälligheter skärper både intuition och rationalitet och leder idealiskt till en praktisk balans mellan de två.

Tillfälligheter kan hjälpa människor att hämma deras förtida märkning av känslor och bedömningar. Vissa tillfälligheter förtjänar tålamod för att bli förstådda. I en önskan att förstå dess innebörd kan sammanträffaren förklara denna slump för att signalera något underbart (som en ny romans, vänskap, upptäckt, uppfinning, jobb, ett steg i andlig utveckling eller bevis på en extraordinär förmåga). Att märka det som underbart (eller fruktansvärt) kan begränsa dess utveckling.

Sammanträffandet kan leda till ett mycket kortsiktigt positivt som övergår till något hemskt. Besvikelse och ilska skulle följa. Innebörden kan bli tydligare efter en god natts sömn, en diskussion med någon och tid.

Förvandla neutrala upplevelser till positiva

Föreställ dig att installera en liten app i sinnet eller hjärnan som förvandlar uppfattningen av neutrala eller milt negativa händelser till positiva händelser. Många livshändelser kan få en person att känna ångest, ilska, besvikelse, ånger eller sorg. Men att tillskriva positiva eller negativa känslor till en händelse är ofta en fråga om val.

Ta till exempel romantiska tillfälligheter, som ibland kan verka som löften om framtiden. Känslan av wow med någon kan få den personen att känna att parets framtid är rosa för evigt. Och så, efter kort eller lång tid, biter verkligheten på; relationen tar slut.

Var förhållandet positivt eller negativt? Individerna kan antingen vara bittert besvikna över hur öden har lekt med deras framtid eller vara tacksamma för de stora känslor de har upplevt och vad de lärt sig av tiden tillsammans.

Här är överraskningen! Appen har redan installerats i varje sinnehjärna. Tillfällighetsutfall kan formas så att de passar bäst, inte nödvändigtvis i linje med den initiala utvecklingen. Dessa fraser driver den imaginära appen: "Förvandla snubbelstenar till trappstenar." "Det enda misslyckandet är att misslyckas med att lära av misslyckanden." "Leta efter vad du kan lära dig av det här." Med övning kan "appen" för att vända sinnet mot det positiva bli allt mer smidig och effektiv.

Den praktiska aspekten av tillfälligheter

Tillfälligheter kan vara mycket användbara för individer, grupper, organisationer och mänskligheten. De utövar inte bara individuella sinnen, utan hjälper oss också att navigera och lära oss om verkligheten.

För att bygga vidare på det vi har lärt mig leder jag skapandet och utvecklingen av Tillfällighetsprojektet. Jag hoppas att du kommer att gå med oss ​​och dela dina berättelser om meningsfulla tillfälligheter, serendipity och synkronicitet. För mer information kan du också kolla in min podcast på Spreaker, YouTube-videor, eller på min webbplats.

När vi ansluter och lär oss om utvecklingen av mänsklig självmedvetenhet, både individuellt och kollektivt, hoppas jag att vi kommer att djupare förstå vår värld och använda tillfälligheter för att hjälpa till att läka vårt kollektiva jag.

Copyright 2022. Med ensamrätt.
Tryckt med tillstånd från Park Street Press,
ett avtryck av Inre traditioner Intl.

Artikel Källa:

BOK: Meningsfulla tillfälligheter

Meningsfulla tillfälligheter: Hur och varför synkronicitet och serendipity händer
av Bernard Beitman, MD

bokomslag av Meaningful Coincidences: How and Why Synchronicity and Serendipity Happen av Bernard Beitman, MDVar och en av oss har mer att göra med att skapa tillfälligheter än vi tror. I denna breda utforskning av tillfälligheters potential för att utöka vår förståelse av verkligheten, utforskar psykiatern Bernard Beitman, MD, varför och hur tillfälligheter, synkronicitet och serendipity inträffar och hur man använder dessa vanliga händelser för att inspirera till psykologisk, interpersonell och andlig tillväxt.

Dr. Beitman undersöker den avgörande rollen av personlig agency – individuell tanke och handling – i synkroniteter och serendipiteter, och visar att det ligger mycket mer bakom dessa händelser än "öde" eller "slumpmässighet."

För mer information och / eller för att beställa denna bok, Klicka här. Finns även som Kindle-utgåva.

Om författaren

foto av Bernard Beitman, MDBernard Beitman, MD, aka Dr. Coincidence, är den första psykiatern sedan Carl Jung att systematisera studiet av tillfälligheter. Han tog examen från Yale Medical School och tog sin psykiatriska residency vid Stanford University. Han var ordförande för psykiatri vid University of Missouri-Columbias medicinska skola i 17 år,

Han skriver en blogg för Psychology Today om tillfälligheter och är medförfattare till den prisbelönta boken Lära sig psykoterapi. Grundaren av The Coincidence Project, han bor i Charlottesville, Virginia.

Besök hans hemsida på: https://coincider.com/

Fler böcker av denna författare.
  

Fler artiklar av denna författare

Du kanske också gillar

följ InnerSelf på

Facebookikon ikon~~POS=HEADCOMPtwitter iconyoutube iconinstagram ikonpintrest ikonrss-ikonen

 Få det senaste via e-post

Veckotidningen Daglig Inspiration

TILLGÄNGLIGA SPRÅK

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

MEST LÄS

äta ihjäl dig 5 21
Så du insisterar på att äta dig sjuk och till tidig död?
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Utforska Chris van Tullekens resa in i världen av ultrabearbetade livsmedel och deras inverkan på...
demonstranter som håller upp en stor jordklot
Bryta kedjorna: En radikal vision för ett hållbart och rättvist samhälle
by Mark Diesendorf
Utforska ett radikalt tillvägagångssätt för att bygga ett hållbart och rättvist samhälle genom att utmana statlig fångst...
en ung flicka som studerar och äter ett äpple
Att bemästra studievanor: Den grundläggande guiden till dagligt lärande
by Deborah Reed
Lås upp hemligheterna för att göra studier till en daglig vana för förbättrat lärande och akademisk framgång...
en kvinna och hennes hund tittar i varandras ögon
Hur hundar kan hjälpa oss att upptäcka covid och andra sjukdomar
by Jacqueline Boyd
Medan vi människor i allmänhet upplever världen genom synen, använder hundar doft för att lära sig om...
"ansiktet" av en AI
Effekten av AI på karriärer: Revolutionerande anställning och upptäckt av partiskhet på arbetsplatsen
by Catherine Rymsha
Upptäck hur AI-framsteg omdefinierar talanghantering och karriärvägar, påverkar anställning,...
staty av Buddha
Grattis på födelsedagen, Buddha! Varför Buddha har så många olika födelsedagar runt om i världen
by Megan Bryson
Utforska de olika firandet av Buddhas födelsedag i Asien, från badstatyer till...
konturritning av en person i meditation med vingar och starkt ljus
Slut och början: Vad är klockan?
by pastor Daniel Chesbro och pastor James B. Erickson
Det fanns en tid då en kritisk massa av händelser och troliga framtider möttes som kunde ha...
foto av Wall Street med amerikanska flaggor
Att få dollar att räknas: Flytta ekonomiskt fokus från kvantitet till kvalitet
by Robert Jennings, InnerSelf.com
När man diskuterar ekonomiskt välstånd kretsar samtalet ofta kring "hur mycket" vi är...

Nya Attityder - Nya Möjligheter

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 Innerself Publikationer. All Rights Reserved.