Collapse of Materialism (med Philp Comella)

I sin nya bok, Materialismens kollaps: Visioner av vetenskap, Guds drömmar, advokat och visionär futurist, Philip Comella visar hur filosofi, vetenskap, religion och paranormala alla pekar i samma riktning. Vi är inte slumpmässiga samlingar av stardust, men i stället sträcker vi upp för att vi tillsammans drömmar världen och stjärnorna. Alla tecken pekar på ett nytt vetenskapligt paradigm som kommer upp över horisonten. Materialismens värld - tanken att hela den fysiska världen från spiralgalaxier till DNA-molekylens spiraltrappa - kan förklaras som en slumpmässig samling av tanklösa partiklar, kommer till ett slut. I sin plats stiger en ny världsuppfattning, som inte drivs av ett stort slag av tanklös energi utan av en explosion av kreativitet från One Mind, andens energi som vissa kallar Gud. Här kommer vetenskapen att finna sin teori om allt och religion dess lovade land, när varje lägger till en kraft till naturens krafter: det mänskliga sinnets drömande kraft. (Tillverkad av twia.tv)

Läs utdrag från boken.