Akashic Records ~ Helig visdom för transformation

Bok Trailer för Akashic Records Helig visdom för Transformation av Ernesto Ortiz (tidigare utgåva).

Akashic-bokens hemligheter avslöjade. Akashic Records är ett värdefullt verktyg för individuell helande, tillväxt och självförverkligande. Detta slutgiltiga arbete ger all den konceptuella och praktiska informationen som behövs för att verkligen förstå vad Akashic Records är och viktigare för att kunna införliva åtkomst till Akashic-poster på väldigt starka sätt i en livsstil - under en livstid!

Läs ett utdrag från boken:Akashic Records: Sacred Exploration of Your Soul's Journey