Hidden Loyalties and Self Sabotage

I den här videon kommer du att lära dig hur dolda men väldigt kraftfulla lojaliteter för tidigare generationers lidande kan begränsa din lycka, hälsa, relationer, rikedom och framgång - även om lidandet ägde rum många generationer tidigare.

Shavasti diskuterar hur efterkommande av både offer och gärningsmän kan själv sabotera för att inte vara lyckligare eller ha mer än de som kom före dem som: föräldrar, morföräldrar, farfarföräldrar etc. Denna väsentliga kunskap om att läka förbindelserna med våra förfäder är inte allmänt förstått och ändå kan det framkalla starka inre svar när de realiseras.

Läs artiklar av Shavasti (John L. Payne).