Shiver att uttrycka rädsla konstruktivt (med Jude Bijou)

Lär dig hur du kan använda "skakning" för att befria dig från stress, rädsla och andra negativa känslor. Jude Bijou, författare till Attitude Reconstruction, visar dig hur.

Läs utdrag från boken: Attityd Reconstruction av Jude Bijou.

Vill du lära dig mer om Attitude Reconstruction? Besök Attitude Reconstruction webbplats