Med tanke på Internetåtkomst kan barn verkligen lära sig någonting av sig själva?

Det började med ett hål i väggen. Sugata Mitra, som arbetar för ett mjukvaruföretag i Delhi, skär ett gap mellan hans firma och slummen bredvid, och sätter ut en Internetansluten dator för barn i samhället att använda. Det enkla experimentet har förvandlats till en radikal idé att barn kan lära sig sig i självorganiserad inlärningsmiljö. Ekonomisk korrespondent Paul Solman rapporterar.