De helande aspekterna av massage för cancerpatienter

Vi är alla bekanta med strålning och kemoterapi som cancerbehandlingar, men hur är det med massage? Kan massage vara en medfaktor för att hålla cancer i bukt? Nila J. Webster är en long-time licensierad massageterapeut som fick diagnosen stadium IV-terminal lungcancer, trots att hon är en livslång nonsmoker. Nila har använt massage som en del av hennes helingsprocess.