Ett samtal till örter: Från Rhizotomoi till Radicle (Del 3) med David Hoffmann

Del tre: Detta tal gavs (på November 5, 2005) av David Hoffmann som har varit klinisk medicinsk herbalist sedan 1979. Han diskuterar ursprunget för växtbaserad visdom och fallgropar av kommersiell herbalism.

Visa också: del 1 och Del 2.

Läs ett utdrag ur Davids bok: Örter för hälsosam åldrande.