Hur man använder intuition som ett verktyg för självläkning

Hur man använder intuition som ett verktyg för självläkning

Jag är ofta ombedd att förklara vad intuition är. Människor är nyfiken på vad det känns, och de vill veta hur det uttrycker sig. De vill också veta när de använder det. Och viktigast, de vill veta hur de kan utveckla förtroendet för det som är nödvändigt för att följa riktningen. Jag tycker att det är lättare att beskriva intuition än att försöka uttrycka det i definitiva termer, eftersom det uttrycker sig annorlunda i varje person.

Vi är så konditionerade att vi använder våra fem fysiska sinnen (syn, hörsel, beröring, smak och lukt), att vi förväntar oss att intuitionen är något lika konkret. Vi förväntar oss att det är svartvitt, och det är det inte. Intuition är den sensoriska processen som avslöjar sin information genom de bilder som den målar i våra sinnen och den tysta inre röst som vi hör hela vår kropp. De fem fysiska sinnena är lätta att förstå och relatera till. Intuition, den sjätte känslan, kräver att vi litar på, inte att veta.

Är du intuitiv?

Var och en av oss är ett intuitivt varande. En person behöver inte vara psykisk för att vara intuitiv eller att använda sin intuition för att diagnostiskt analysera kroppen. Intuition är en av våra naturliga instinkter och är en viktig del av vår mentala behandling. Faktum är att det är så integrerat att det mesta vi tar det för givet eller inte ens medveten om att vi utnyttjar det. Intuitiv mental behandling är vanligtvis förknippad med hjärnans funktion. Det är dock helt hjärnans tänkande. Vi använder vår intuition som ett sätt att erbjuda ett annat sätt att titta på situationer, som ett sätt att få ett väl avrundet perspektiv på vad som händer.

Intuition är som en vädermätare. Det berättar för oss vad de nuvarande förhållandena är och varnar oss när förändringen är i luften. Det är det fordon genom vilket vår anda uttrycker sig för vår externa värld. Den ser de situationer och utmaningar som livet kollar vägen ur helhetssyn. Det är den konceptuella delen av vårt tänkande och det som gör det möjligt för sinnet att skapa idéer. Gnistan släpper upp flammen och bränner elden som driver oss för att manifestera våra drömmar. Dess energi ger den inspiration som behövs för att uppmuntra oss att följa våra visioner. Användningen av intuition uppmuntrar oss att titta på möjligheter och utforska det okända.

Intuition kan ofta ge svar på problem när det medvetna sinne inte kan. Det uttrycker sig inte genom de fem sinnena eller den vänstra delen av vår hjärna, utan snarare genom bilder, drömmar, minnen, känslor och intryck som lagras i högra hjärnan. Intuitiv information avslöjar sig för det medvetna sinnet i form av känslor, som sedan kemiskt kommuniceras med den fysiska kroppen genom reaktioner som hunches, tarmkänslor, plötsliga insatser eller blinkar medvetenhet ut ur det blå. Har du någonsin känt att någon skulle ringa ens innan de gör det? Eller fick du en idé och visste bara att det var en säker eldsvinnare? Eller kämpade du bara med ett problem för att hitta lösningen i en dröm? Det var intuition i åtgärd.

Hur man utvecklar intuitiva färdigheter

En annan fråga som folk frågar mig är vad de kan göra för att utveckla eller stryka sina intuitiva färdigheter. Det första och mest uppenbara svaret är att skapa en medvetenhet kring den. Var uppmärksam på hur det uttrycker sig själv. Öva sedan att integrera det i ditt dagliga liv så att du blir bekväm med det. Ju mer du använder det, desto mer kommer du att lita på det, liksom den information som den ger. Ett annat viktigt inslag i utvecklingen av dina intuitiva färdigheter är inte att arbeta hårt för att vara intuitivt. Intuition är inte något som kan nås när ditt sinne är aktiv eller utåtriktad. Det kräver ett avslappnat sinne och en avslappnad kropp. Ditt fokus måste vara internt och introspektivt. Den information som den kan ge måste tillåtas flöda fritt. Det kräver tid och brist på förväntningar så att det kan titta på situationen eller problemet ur alla perspektiv.

Integrationen av intuitionen i ditt dagliga liv ökar din sensoriska medvetenhet. Det bemyndigar dig, och det utökar ditt medvetande. Det öppnar ett helt nytt sätt att titta på livet och förbereder dig att hantera förändringar. Det minskar mängden ångest och rädsla i ditt liv. De är två av våra mest kraftfulla känslor och kan skapa stress i den fysiska kroppen och obalansen i energikroppen. De är föregångare till skapandet av sjukdom.


Få det senaste från InnerSelf


Bli din egen intuitiva diagnostiker

Intuition: Ett verktyg för läkningEnergisystemet är mycket effektivt för att kommunicera sitt hälsotillstånd. Med lite övning kan du utföra din egen diagnostiska kontroll. På vilket sätt? Det snabbaste sättet är att lära dig att låta dina händer läsa ditt energifält. Händerna, och särskilt fingertopparna, är mycket känsliga instrument som kan skanna den fysiska kroppen för att känna till var obalanser uppstår. Om energisystemet är starkt och viktigt, kommer du att känna en övergripande värme över de områden som undersöks. Men om det finns trängsel eller energiutarmning, kommer du att känna kalla fläckar eller det kommer att finnas områden där du knappt kan känna någon värme alls. Om det finns kemisk överstimulering av en endokrin körtel eller ett energiskt utsprång, kommer det drabbade området att känna sig väldigt varmt eller varmt.

Låt mig dela ett exempel som hjälper dig att förstå hur energisystemet och den fysiska kroppen påverkar varandra. Låt oss säga att du är i en konversation där du försöker uttrycka dina tankar om ett visst ämne. Problemet är att personen du pratar med inte kan tyckas förstå vad du försöker säga eller inte kan uppskatta betydelsen av den punkt du försöker göra. Ju mer du försöker få din poäng över, desto mer frustrerad blir du. När din frustration ökar, så gör din stressnivå också. Denna känslomässiga reaktion gör att energisystemet ljuder larmet och varnar kroppen om att reaktionen faktiskt har en negativ inverkan på den fysiska kroppen.

Låt oss nu säga att din frustration vänder sig till ilska. Ju mer arg du blir, desto större är allvaret av kemisk obalans i din kropp. Det fysiska resultatet är att din hals stramar upp. Den här minuten händer du att du har svårt att svälja - kanske du hostar eller kväv eller din röstbrott. Dessa fysiska reaktioner är energisystemets sätt att försöka berätta för kroppen att stänga av det som skapar obalansen. Om du skulle skanna halsområdet när det hände, skulle du känna en stor hot spot (protrusion) av energi i detta område. Sedan, då den emotionella reaktionen sjönk, skulle energin i detta område återgå till normalt och du skulle bara känna en värme runt halsen.

Utvecklande intuition för att uppleva energibalanser

Jag tror att vi alla kan bli en intuitiv diagnostiker till viss del. Allt som krävs är att vi utvecklar vår intuition till den punkt där det låter oss läsa energisystemet för att samla information och uppleva eventuella funktionsfel i kroppen. Med någon övning och tålamod kan någon person anpassa sina intuitiva färdigheter på ett sådant sätt att de kan korrekt läsa var energibalans uppstår i kroppen. Det finns emellertid ett viktigt element som du måste följa om du ska bli en exakt diagnostiker, och det är förmågan att känslomässigt lossna från personen du läser - inte en lätt sak att göra, speciellt om personen du är Att försöka läsa är själv. Men utan förmåga att känslomässigt avlägsna förorenar du kvaliteten på den information som din intuition ger. Du kommer att förvränga informationen så att den känns trygg, eller förneka vad det säger att du inte är giltig.

Det bästa sättet att starta processen med att bli din egen diagnostiker är att lära dig hur du läser din egen energi och kropp. Börja med att uppmärksamma hur din intuition kommunicerar med dig. Det avslöjar sig genom dina instinktiva känslor? Kanske är det en känsla av mage eller en plötslig blick av insikt, eller kanske även de gåsstötar du får när du bara vet att du vet. Var uppmärksam på de intryck som din intuition skickar dig. Lyssna på hur det säger till dig att någonting är synkroniserat. När du får dessa känslor, fråga din intuition, var i kroppen är du inte synkroniserad och vad som orsakar det. Om du uppmärksammar det kommer det även att berätta vad som behövs för att återställa balansen.

Intuition: Lita på din första inblick

När du använder din intuition för att läsa din kropp är det alltid viktigt att lita på dina första intryck. De kommer att berätta exakt vad som händer inom kroppen. Avvisa inte något intryck, även om det är störande. De intryck du får först ger en klar bild av vad som verkligen händer, eftersom de inte har förvrängts av dina känslor. Om du får meddelandet att något är fel, handla sedan på den informationen. Dina första intryck kommer alltid att tjäna dig bra, och nio gånger av tio kommer de att vara rätt.

Du behöver inte bokstavligen se det mänskliga energisystemet som jag gör för att vara en energisk diagnostiker. Du kan utveckla en färdighet som kallas symbolisk syn. Faktum är att många begåvade läkare och intuitiva diagnostiker arbetar från symbolsk syn. Symbolisk syn är där du letar efter symboliken på vad som händer i ditt liv och kopplar den symbolismen till vad som händer inom din fysiska kropp. Till exempel, när en person känner att livet slår dem, svarar deras kropp genom att känna sig slagen och trött. När man söker sötsaker, kanske kanske de söker sötsaker i andra delar av livet, som självkänsla, ekonomisk överflöd, kärlek och relationer. Andningssvårigheter symboliserar känslan av att vara kvävd. Att vara ekonomiskt fastspänd uppkommer i nedre delen av ryggen. Oförmåga att möta livet uppstår genom psykisk sjukdom. Aldrig vara bra nog manifesterar sig som autoimmuna sjukdomar och anemi.

Intuitiva diagnosnycklar

Lär dig att lyssna på dina känslor. Spendera tid med dem. Rusa inte för att dölja dem eller få dem att gå iväg. Emotioner ger riktning. De är indikatorer som skickar mycket tydliga budskap om hur du känner dig både energiskt och fysiskt. Om du känner dig positiv och optimistisk, ökar din energinivå och hela din kropp reagerar genom att må bra. Om du känner dig deprimerad minskar din energinivå; Din kropp blir trött och slöhet. Förvirring orsakar en kemisk obalans i hjärnan och ditt tänkande blir grumligt. Känslan av att vara out of control orsakar en energiförlust i hela din kropp. Resentment dränerar energi från din mageområde. Känslan av att bli utnyttjad orsakar energiförlust i ditt hjärta. Ilska mot andra dränerar energiens nedre extremiteter. Dina känslor kan till och med berätta om du håller på med gamla känslomässiga ont och om du använder dem gör ont att manipulera andra för att få vad du vill eller känna sig ledsen för dig.

Börja med att uppmärksamma hur du interagerar med människorna i ditt liv: familj, vänner och medarbetare. Omger du dig själv med människor som driver dig eller dränerar dig? Hur reagerar du emotionellt mot dessa typer av människor? Stöder folket i ditt liv dig, eller vill de att du är beroende av dem? Ger de dig möjlighet att hålla sig känslomässigt sårad, eller uppmuntrar de tillväxt och förändring? Lyssna alltid på din intuition när det gäller att hantera andra. Det kommer att ge en klar bild av vad som verkligen händer. Lär dig att läsa dina beteendemönster när det gäller andra. Om ditt beteende är underdanigt kommer du att locka folk som kommer att försöka kontrollera dig. Om du skickar ut meddelandet om att du är känslomässigt sårbar, så kommer folk att känna det och dra nytta av dig. Är ditt beteende att säga till människor att du är ett offer? Om så är fallet kan det hjälpa till att förklara varför du fortsätter att locka individer som är dominerande och aggressiva.

Kroppsskanning: Ett verktyg för läkning

Ta en daglig pulskontroll av din energi kropp genom att göra en kroppsskanning. Kroppsskanningsprocessen möjliggör din intuition att delta i din energiska utvärdering. Det hyser också din skicklighet för att bli känslig för energiska obalanser. Genom skanningsprocessen får du intryck som kan berätta var du är både energiskt och fysiskt.

Jag tycker att min morgonmeditation är den bästa tiden för mig. Börja på huvudet eller kronan och arbeta dig ner hela vägen till dina tår. Tillbringa tid i varje del av kroppen. Kör händerna över varje del för att lokalisera eventuella utstrålningar eller uttömningar. Kroppen är mycket effektiv för att kommunicera där det finns obalanser. Det kommer vanligtvis att förmedla dessa obalanser fysiskt genom våra värk och smärtor och områden där vi känner obehag. Om ett blockage inträffar, kommer det vanligtvis att finnas någon form av inflammation eller värmeuppbyggnad i den speciella delen av kroppen.

Tekniken för kroppsskanning utnyttjar också din intuitiva medvetenhet genom att uppmärksamma intryck som den skickar. När du får ett intryck som varnar dig om att det finns något ojämnt, spendera du tid med det intrycket. Bestäm var i kroppen du känner av det.

Om du till exempel skannar kroppen intuitivt och får ett intryck av att din mage brinner, spendera du tid på att utforska varför det förekommer i detta område. Fråga dig själv några frågor. Kan obalansen orsakas av något du åt? Har du haft mycket stress nyligen och är det här där du bär dina stressproblem? Har du lider av ofta matsmältningsbesvär under en längre tid? Är svårighetsgraden av obehaget tillräckligt för att orsaka att ditt sinne blir irriterad? Om så är fallet är det förmodligen dags att få det kontrollerat av en läkare eller en holistisk utövare, beroende på ditt trossystem. Kom ihåg att kroppen kommer att berätta vad det behöver du måste bara ta dig tid att lyssna.

Att hålla en energidokumentation

Du kan också hålla en energidokument. Detta hjälper till att spåra dina energikretsar. Var och en av oss har dem. Vissa av oss är morgonfolk, medan andra är nattuggar. Vissa människor får sin dag startade energiskt klockan tre på eftermiddagen medan andra är redo för en tupplur. Vet när du känner dig energisk och när du är energiskt låg.

Börja med att uppmärksamma vad eller vem som dränerar din energi, och om det är möjligt, håll dig borta från dessa saker eller människor när du är i en låg cykel. Undvik uppgifter som kräver stora mängder energi som ska spenderas i nedtiderna. Håll dig borta från att behöva hantera känslomässiga problem när du känner dig låg. Det är för tömning, och resultaten blir mindre än önskvärda. Också aldrig ta itu med känslomässiga problem innan du går och lägger dig, eller du kommer att vakna nästa dag energiskt dränerad och fysiskt trött. Försök att hantera känslomässiga problem när du befinner dig i din höga energikrets.

När du börjar processen med att vara din egen diagnostiker kan det ta lite att bli van vid. Om du ger dig själv tid, blir det andra naturen för dig. Du hittar belöningen för att vara många. Det är emellertid en sak att jag måste varna dig om: när du tillåter din intuition att bli en aktiv del av ditt liv kommer du att förändras. Men förändring är vad livet handlar om i alla fall, eller hur?

Utdraget med tillstånd från utgivaren.
Publicerad av Hay House Inc., www.hayhouse.com.

Artikel Källa

Din personlighet, din hälsa: Anslutning av personlighet med det mänskliga energisystemet, chakran och wellness
av Carol Ritberger, Ph.D.

Din personlighet, din hälsa av Carol Ritberger, Ph.D.Carol Ritberger förklarar hur personlighetens beteendemönster, det mänskliga energisystemet och det endokrina systemet alla är kopplade till processen genom vilken kroppen läker sig själv och att alla har förmågan att självhelga.

Info / Beställ denna bok:
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1561705381/innerselfcom

Om författaren

Carol Ritberger, Ph.D.Carol Ritberger, Ph.D., är en medicinsk intuitiv, bioenergetisk diagnostiker och nationellt berömd föreläsare som har doktorsexamen i teologi. Hon hjälper människor att förstå hur känslomässig, psykologisk och andlig energi kan ligga till grunden för sjukdom, sjukdom och livskriser. Carol kan bokstavligen "se" det mänskliga energisystemet för att identifiera var det finns blockeringar som påverkar den fysiska kroppens hälsa. Hon kan kontaktas via e-post på [E skyddas] och via hennes hemsida på www.ritberger.com.

Böcker av denna författare

{amazonWS: searchindex = Böcker; nyckelord = "Carol Ritberger"; maxresults = 3}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

följ InnerSelf på

facebook-icontwitter-iconrss-icon

Få det senaste via e-post

{Emailcloak = off}

FRÅN REDAKTORERNA

InnerSelf Nyhetsbrev: September 6, 2020
by InnerSelf Staff
Vi ser livet genom linserna i vår uppfattning. Stephen R. Covey skrev: "Vi ser världen, inte som den är, utan som vi är - eller, som vi är villkorade att se den." Så den här veckan tittar vi på några ...
InnerSelf-nyhetsbrev: augusti 30, 2020
by InnerSelf Staff
Vägarna vi reser idag är lika gamla som tiden men ändå nya för oss. De erfarenheter vi har är lika gamla som tiden, men de är också nya för oss. Detsamma gäller för ...
När sanningen är så hemskt gör det ont, vidta åtgärder
by Marie T. Russell, InnerSelf.com
Mitt i alla fasor som äger rum i dessa dagar, är jag inspirerad av hoppstrålarna som lyser igenom. Vanliga människor står upp för det som är rätt (och mot det som är fel). Basebollspelare, ...
När ryggen är mot väggen
by Marie T. Russell, InnerSelf
Jag älskar internet. Nu vet jag att många har mycket dåliga saker att säga om det, men jag älskar det. Precis som jag älskar människorna i mitt liv - de är inte perfekta, men jag älskar dem ändå.
InnerSelf-nyhetsbrev: augusti 23, 2020
by InnerSelf Staff
Alla kan förmodligen komma överens om att vi lever i konstiga tider ... nya upplevelser, nya attityder, nya utmaningar. Men vi kan uppmuntras att komma ihåg att allt alltid är i rörelse, ...