pollinering av bin och blommor

Våren markerar vanligtvis den tid då insektsbestämare börjar arbetet som hjälper till att producera så många av de frukter och grönsaker vi älskar. Faktum är att forskare uppskattar att pollinering står för cirka 9.5% av