"Miljörisker har ökat framträdande över 13-årets historia i Global Risk Report, och denna trend fortsatte", författarna skrev. "Bland de mest pressande miljöutmaningar som står inför oss är extrema väderhändelser och temperaturer. accelererande förlust av biologisk mångfald; Förorening av luft, jord och vatten; misslyckanden av klimatförändring begränsning och anpassning; och övergångsrisker när vi flyttar till en framtida koldioxidutsläpp. " 

Extremt väder, naturkatastrofer och misslyckandet med att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna var alla i topp fem globala risker när det gäller påverkan, enligt den globala undersökningen. Rapporten bygger på de upplevda riskerna från nästan 1,000 experter från hela världen, varav de flesta var europeiska män med expertis inom ekonomi och teknik som arbetade i en företagsorganisation.

Fortsätt läsa